• 18+

  Aceasta pagina include continut disponibil doar pesoanelor majore. Te rugam sa iti confirmi varsa pentru a accesa mai departe sectiunea matrimoniale.

  NU DA AM PESTE 18 ANI
  Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune afaceri. Click aici dacă nu ai deja un cont deschis.

  Azotat de calciu - licitatie publica Professional

  3 săptămâni în urmă   Agro si Industrie   Mărăcineni   35 vizualizări
  Contactează-ne
  • azotat-de-calciu-licitatie-publica-big-0

  Localitate: Mărăcineni

  Preț: Contactează-ne


  Lichidatorul judiciar al APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A.,cu sediul în Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, dosar nr. 24981/3/2015 - Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilã, în temeiul prevederilor art.154 şi următoarele din Legea nr.85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 759-777 din Codul de procedura civila, organizeazã licitaţie publicã cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor produse de tip fitosanitar (fertilizatori), dupa cum urmeaza:

  Azotat de calciu - Cantitate 1.275 kg - Valoare de piata/kg stabilita prin raportul de evaluare 0,261 € (euro fara TVA) - Valoare totala de piata stabilita prin raportul de evaluare 333 € (euro fara TVA)

  Produsul se va vinde la pretul de pornire a licitatiei, mai sus mentionat, stabilit in baza Raportului de evaluare nr. 19046/21.06.2019, la care se va adauga TVA.

  Conform dispoziţiilor art. 91 din Legea nr.85/2014 cu aplicarea art.775 Cod de procedură civilă, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare, sau drepturi de retenţie de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Conform art. 776 Cod de procedură civilă, in cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie contra viciilor ascunse ale bunului vandut.

  Vânzarea va respecta Incheierea din Sedinta Publica de la 10.07.2020, a judecatorului sindic, din dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, prin care s-a incuviintat valorificarea bunurilor debitorului APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, CUI RO 30866018 si nr. ONRC J40/12880/2012, conform prevederilor Codului de procedura civila.

  Toţi cei care pretind vreun drept asupra produsului supus vânzării au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim 5 (cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii.

  Licitaţia se va desfăşura in data de 18.11.2021, orele 13.00, iar in caz de neadjudecare, in data de 25.11.2021, orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

  Iar in caz de neadjudecare, la aceeasi termen, produsele vor fi scoase din nou la vanzare, cu respectarea prevederilor art. 769 Cod de procedura civilă.
  In caz de neadjudecare licitatia se va amana la un alt termen, pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publicitate prevazute de art. 762 Cod de procedura civilă.

  Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare în termen de cel mult 5 de zile de la data vânzării, potrivit art. 771 Cod de procedură civilă, ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. Nedepunerea prețului atrage aplicarea dispozițiilor art. 771 alin. (3) Cod de procedura civila.

  Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire pentru fiecare produs, care face obiectul vanzarii şi depunerea documentelor de participare la licitaţie conform celor prevăzuite în Caietul de sarcini.

  Date privitoare la vânzător și bunul supus vânzării se pot obține zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfăşurării licitaţiei, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218.

  Prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată la sediul lichidatorului judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la grefa Secţiei a VII-a Civile a Tribunalului Bucureşti, la Judecatoria Buzau, la Primăria Merei, si la Primaria Sectorului 3 Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor art.761-762 Cod de procedură civilă.

  Anunţuri privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media.