Logheaza-te for pentru acces rapid la cele mai bune ocazii . Click here if you don't have an account.

Licitatie teren intravilan 10.000 mp Buzau Private individual

2 luni în urmă   Imobiliare   Buzău   114 vizualizări

-- lei

  • licitatie-teren-intravilan-10000-mp-buzau-big-0
Locatia: Buzău
Pret: -- lei

Lichidatorul judiciar al APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, dosar nr. 24981/3/2015 - Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilã, în temeiul prevederilor art. 154 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 839, 840, 842, 844, 846 alin. (8), 847, 849 și 853 N.C.P.C. organizeazã licitaţie publicã cu strigare pentru valorificarea imobilului – TEREN INTRAVILAN – LIBER DE CONSTRUCTII, in suprafata de 10.000 mp. (suprafata masurata: 10.045 mp), situat in loc. Buzau, tarlaua 25, parcela 172, jud. Buzau, inscris in Cartea Funciara nr. 58727 a loc. Buzau, avand numar cadastral 58727 (nr. vechi 17957); din evaluarea efectuată de un evaluator autorizat membru ANEVAR a rezultat o valoarea de piață de 42.000 euro, fara TVA.

Pretul de incepere al licitatiei este de 31.500 euro, reprezentand 75% din valoarea de piata stabilita de evaluator.

Regimul juridic, tehnic si economic al terenului in suprafata de 10.000 mp. (suprafata masurata: 10.045 mp), tarlaua 25, parcela 172, este dat de Certificatul de urbanism nr. 189 din 05.03.2019, eliberat de Primaria municipiului Buzau.

Vânzarea va respecta Incheierea din Sedinta Publica de la 10.07.2020, a judecatorului sindic, din dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, prin care s-a incuviintat valorificarea bunurilor debitorului APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, CUI RO 30866018 si nr. ONRC J40/12880/2012, conform prevederilor Codului de procedura civila.

Plata preţului va urma regimul juridic al Codului Fiscal.

Activul ce se vinde este grevat de sarcini. Conform dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014 cu aplicarea art. 775 Cod de procedură civilă, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare, sau drepturi de retenţie de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzării au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii.

Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

Licitaţia se organizeazã pentru data 17.03.2021, orele 10, in caz în caz de neadjudecare, la data de 06.04.2021, orele 10.00, și va respecta prevederile art. 846 Cod de procedură civilă.

Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. Nedepunerea prețului atrage aplicarea dispozițiilor art.849 C.p.c.

Date privitoare la vânzător și imobilul supus vânzării se pot obține zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfăşurării licitaţiei, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218.

Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire - respectiv 3.150 euro şi depunerea documentelor de participare la licitaţie conform celor prevăzute în Caietul de sarcini.

Prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată la sediul lichidatorului judiciar (locul de desfasurare al licitatiei), la grefa Secţiei a VII-a Civile a Tribunalului Bucureşti si a Judecatoriei Buzau, la Primăria Buzau si Primaria Sectorului 3 Bucuresti.

Anunţuri privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media.

Detalii suplimentare

Pret 31500
Suprafata utila 10000
Extravilan / intravilan:
Intravilan