• 18+

  Aceasta pagina include continut disponibil doar pesoanelor majore. Te rugam sa iti confirmi varsa pentru a accesa mai departe sectiunea matrimoniale.

  NU DA AM PESTE 18 ANI
  Logheaza-te for pentru acces rapid la cele mai bune ocazii . Click here if you don't have an account.

  Licitatie teren intravilan 42887 mp Buzau Private individual

  3 săptămâni în urmă   Imobiliare   Buzău   32 vizualizări

  -- lei

  • licitatie-teren-intravilan-42887-mp-buzau-big-0

  0.0 star

  Locatia: Buzău
  Pret: -- lei

  Lichidatorul judiciar al APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, dosar nr. 24981/3/2015 - Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilã, în temeiul prevederilor art. 154 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 839, 840, 842, 844, 846 alin. (8), 847, 849 și 853 N.C.P.C. organizeazã licitaţie publicã cu strigare pentru valorificarea imobilului - TEREN INTRAVILAN – LIBER DE CONSTRUCTII, in suprafata de 42.887 mp, situat in loc. Buzau, jud. Buzau (Tarlaua 25, Parcela 174), format din doua loturi inscrise in Cartile Funciare nr. 64122 si nr. 64121 ale loc. Buzau, avand numerele cadastrale 64122 si 64121; din evaluarea efectuată de un evaluator autorizat membru ANEVAR a rezultat o valoarea de piață de 151.000 euro, fara TVA.

  Pretul de incepere al licitatiei este de 113.250 euro, reprezentand 75% din valoarea de piata stabilita de evaluator.

  Proprietatea este compusa din doua loturi de teren. Intrucat cele doua loturi de teren sunt alaturate, acestea au fost tratate in procesul de evaluare in ipoteza alipirii, ca un singur lor. Ca urmare pentru cele doua loturi de teren s-a intocmit o singura publicatie de vanzare.

  Regimul juridic, tehnic si economic al terenului situat in judetul Buzau, mun. Buzau, tarlaua 25, parcela 174, nr. cadastral 64121, este dat de Certificatul de urbanism nr. 190 din 05.03.2019, eliberat de Primaria municipiului Buzau.

  Regimul juridic, tehnic si economic al terenului situat in judetul Buzau, mun. Buzau, tarlaua 25, parcela 174, nr. cadastral 64122, este dat de Certificatul de urbanism nr. 188 din 05.03.2019, eliberat de Primaria municipiului Buzau.

  Vânzarea va respecta Incheierea din Sedinta Publica de la 10.07.2020, a judecatorului sindic, din dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, prin care s-a incuviintat valorificarea bunurilor debitorului APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, CUI RO 30866018 si nr. ONRC J40/12880/2012, conform prevederilor Codului de procedura civila.

  Plata preţului va urma regimul juridic al Codului Fiscal.

  Activul ce se vinde este grevat de sarcini. Conform dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014 cu aplicarea art. 775 Cod de procedură civilă, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare, sau drepturi de retenţie de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

  Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzării au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii.

  Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

  Licitaţia se organizeazã pentru data 17.03.2021, orele 12, iar in caz în caz de neadjudecare, la data de 06.04.2021, orele 12.00, și va respecta prevederile art. 846 Cod de procedură civilă.

  Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. Nedepunerea prețului atrage aplicarea dispozițiilor art.849 C.p.c.

  Date privitoare la vânzător și imobilul supus vânzării se pot obține zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfăşurării licitaţiei, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218.

  Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire - respectiv 11.325 euro si depunerea documentelor de participare la licitaţie conform celor prevăzute în Caietul de sarcini.

  Prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată la sediul lichidatorului judiciar (locul de desfasurare al licitatiei), la grefa Secţiei a VII-a Civile a Tribunalului Bucureşti si a Judecatoriei Buzau, la Primăria Buzau, si Primaria Sectorului 3 Bucuresti.

  Anunţuri privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media.

  Detalii suplimentare

  Pret 113250
  Suprafata utila 42887
  Extravilan / intravilan:
  Intravilan

   
  Note: You must be logged in to post a review.