Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune afaceri. Click aici dacă nu ai deja un cont deschis.

Teren Abrud 9.050 mp Supraofertare pret

10 luni în urmă   Imobiliare   Abrud   281 vizualizări Referinţă: 1741

Localitate: Abrud

Preț: Contactează-ne


Subscrisa CII PĂLĂCEAN LIVIA ALINA, cu sediul in Bucuresti, str. Poiana Narciselor, nr. 14, etj.2, apt. 10, Sector 1, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei COMINCO TRANSILVANIA SA cu sediul in Loc. Abrud, Oraş Abrud, Str. DETUNATA, Nr. 65-67, Judet Alba, inregistrata la ONRC sub nr. J1/129/2001, CIF 13813781, desemnata prin Hotararea nr. 61/24.02.2021 pronuntata in dosarul nr. 4042/107/2014 de catre Tribunalul Alba Sectia a II-a Civila, anunță VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a bunului imobil Teren situat in Abrud, str. Avram Iancu FN, jud. Alba in suprafata de 9.050 mp.

Sedința de Negociere Directă va avea loc în ziua 10.08.2021, orele 13:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, parter, cam. 3, sector 1.

La sediul lichidatorului judiciar a fost primita următoarea oferta de achiziționare a bunului imobil respectiv Teren situat in Abrud, str. Avram Iancu FN, jud. Alba in suprafata de 9.050 mp in cuantum de 45.000 EURO inclusiv TVA.

Preţul de pornire al negocierii directe este cel mai bun preţ oferit de persoane interesate dar nu mai mic de cel ofertat. Pasul de supraofertare este de 2.250 EUR, în echivalent RON, conform Regulament de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 07.07.2021.

Garanția de participare la negociere este de 10% din valoarea bunurilor licitate, plătibili până pe data de 09.08.2021 ora 13:00.

Garanţia de participare se constituie prin Ordin de plată in contul de insolventa al COMINCO TRANSILVANIA S.A – in faliment, cu sediul social in Abrud, str. Detunata, nr.65, jud.Alba, Cod IBAN debitoare: RO26 BREL 0002 0030 5145 0100, deschis la LIBRA BANK S.A., Cod de identificare fiscală RO 13813781.

În cazul adjudecării, garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se va restitui ofertantului.

Persoanele interesate vor depune în plic sigilat, documentaţia de participare la negociere la sediul lichidatorului judiciar, cu cel puţin 1 zi lucratoare înainte de ziua ședinței de negociere directa si nu mai tarziu de data de 09.08.2021.

In vederea participarii la procedura de negociere directa, achizitionarea caietului de sarcini, in cuantum de 2.250 EURO inclusiv TVA, de catre persoanele interesate este obligatorie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratoului judiciar, la tel 0737.242.544 cat si la nr. de telefon 0731.020.903.

Alte detalii

Suprafata utila
9050
Extravilan / intravilan:
Intravilan